YAYINLAR

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1.  Onur, Y.A., İmrak, C.E., 2011. The influence of rotation speed on the bending fatigue lifetime of steel wire ropes, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part C-Journal of Mechanical Engineering Science, 225(3), pp.520-525.

A2.  Onur, Y.A., 2012. Condition monitoring of Koepe winder ropes by electromagnetic non-destructive inspection, Insight, 54(3), pp. 144-148.

A3.  Onur, Y.A., İmrak, C.E., 2012. Reliability analysis of elevator car frame using analytical and finite element methods, Building Services Engineering Research & Technology, 33(3), pp. 293-305.

A4.  Onur, Y.A., İmrak, C.E., 2012. Experimental and theoretical investigation of bending over sheave fatigue life of stranded steel wire rope, Indian Journal Of Engineering and Materials Sciences, 19(3), pp. 189-195.

A5.  Onur, Y.A., İmrak, C.E., 2013. Experimental determination of degradation influence on bending over sheave fatigue life of steel wire ropes, Indian Journal Of Engineering and Materials Sciences, 20(1), pp. 14-20.

A6. Onur, Y.A., İmrak, C.E., 2009. Computer aided car frame modelling and stress analysis, Elevatori, 39(5), pp. 88-96.

A7.  Onur, Y.A., İmrak, C.E., 2010. Strain measurement of stranded rope subjected to bending over sheave fatigue, The International Journal of Transport & Logistics, Special Issue: 7, pp. 146-149.  

A8.  Onur, Y.A., 2015. Experimental Investigation of Discard Criteria of Rotation Resistant Ropes Subjected to Bending Over Sheave Fatigue, Journal of Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, 19(1), pp. 193-196.

A9. Onur, Y.A., İmrak, C.E., Onur, T.Ö., 2016. Investigation of Bending Over Sheave Fatigue Life of Stranded Steel Wire Rope by Artificial Neural Networks, International Journal of Mechanical And Production Engineering, 4(9), pp. 47-49.

A10.  Onur, Y.A., 2016. Experimental and theoretical investigation of prestressing steel strand subjected to tensile load, International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 118, pp. 91-100.

A11. Onur, Y.A., İmrak, C.E., 2017. Discard fatigue life of stranded steel wire rope subjected to bending over sheave fatigue, Mechanics & Industry, 18(2),article number: 223.

A12. Onur, Y.A., İmrak, C.E., Onur, T.Ö., 2017. Investigation on bending over sheave fatigue life determination of rotation resistant steel wire rope, Experimental Techniques, 41(5), pp. 475-482.

A13. Onur, Y.A., 2018. Investigation of the effect of the sling angle and size on the reliability of lifting hooks, SIMULATION: Transactions of The Society for Modeling and Simulation International, 94(10), pp. 931-942.

A14. Onur, Y.A., 2018. Computer aided lifting hook modeling and stress analysis, Erzincan University Journal of Science and Technology, 11(2), pp. 231-236.

A15. Onur, Y.A., İmrak, C.E., Onur, T.Ö., 2019. Discarding lifetime investigation of a rotation resistant rope subjected to bending over sheave fatigue, Measurement, Vol. 142, pp. 163-169.

A16. Onur, Y.A., Özdemir, A., 2019. Theoretical and experimental investigation of stress distribution in a crane hook, Materials Testing, 61(6), pp. 573-578.

A17. Onur, Y.A., Aycan, O., 2019. Theoretical and experimental investigation of effects of failures on the tensile endurance of elevator ropes, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, 50(6), pp. 706-717.

A18. Onur, Y.A., 2019 Theoretical investigation of rope strand subjected to axial tensile load, International Review of Applied Sciences and Engineering, 10(2), pp. 141-145.

A19. Onur, Y.A., Gelen, H., 2020. Investigation on endurance evaluation of a portal crane: experimental, theoretical and finite element analysis, Materials Testing, 62(4), pp. 357-364.

A20. Tombak, A., Onur, Y.A., 2020. Investigation on the Mechanical Behavior of the Prestressing Strand by Finite Element Method, Journal of Engineering Sciences, 7(1), pp. D1-D4.

A21. Onur, Y.A., Gelen, H., 2020. Design and deflection evaluation of a portal crane subjected to traction load, Materials Testing, 62(11), pp. 1131-1137.

A22. Tombak, A., Onur, Y.A., 2020. Finite Elements Modeling and Analysis of an Axially Loaded Prestressing Strand,  Karaelmas Science and Engineering Journal, 10(2), pp. 195-201.


B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :


B1. Onur, Y.A., İmrak, C.E., 2006. Computer aided car frame modelling and stress analysis, Elevator Technology 16, Proceedings of ELEVCON 2006, June, Helsinki, Finland, Publ. IAEE, pp. 250-257.

B2. Onur, Y.A., İmrak, C.E., 2006. Modeling and static stress analysis of elevator car frame using finite element method, 12th International Conference on Machine Design and Production, Vol.1, 5-8 September, Kuşadası, pp. 581-590.

B3. Onur, Y.A., İmrak, C.E., 2007. Finite element approach to stress analysis for elevator car sling, 11th International Research/Expert Conference “Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, TMT 2007 Proceedings, 5-9 September, Hammamet, Tunisia, pp. 1015-1018.

B4. İmrak, C.E., Onur, Y.A., 2007. Analytical study and finite element analysis of elevator car suspension, International Scientific Conference Advanced Manufacturing TECHnologies, AMTECH 2007 Proceedings, Vol.2, 23-24 November, Gabrovo, Bulgaria, pp. 56-59.

B5. Onur, Y.A., İmrak, C.E., 2008. Design and static stress analysis of elevator car suspension during operation, 12th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, TMT 2008 Proceedings, 26-30 August, Istanbul, Turkey, pp. 821-824.

B6. Onur, Y.A., İmrak, C.E., 2010. Strain measurement of stranded rope subjected to bending over sheave fatigue, 16th International Conference “Investigation, Production and Use of Steel Wire Ropes, Conveyors and Hoisting Machines”, VVaPOL 2010 Proceedings, 21-24 September, Podbanske, Slovakia.

B7. Onur, Y.A., 2015. Experimental Investigation of Discard Criteria of Rotation Resistant Ropes Subjected to Bending Over Sheave Fatigue, 19th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, TMT 2015 Proceedings, 22-23 July, Barcelona, Spain, pp. 325-328.

B8. Onur, Y.A., İmrak, C.E., 2016. Critical tensile load of stranded ropes subjected to bending over sheave fatigue, International Mechanical Engineering and Technologies Conference, 17-18 May, İstanbul, pp. 51-54.

B9. Onur, Y.A., 2016. Wire breaks and diameter reduction measurements of rotation resistant ropes subjected to bending over sheave fatigue, International Mechanical Engineering and Technologies Conference, 17-18 May, İstanbul, pp. 100-103.

B10. Onur, Y.A., İmrak, C.E., Onur, T.Ö., 2016. Investigation of Bending Over Sheave Fatigue Life of Stranded Steel Wire Rope by Artificial Neural Networks, The IRES 44th International Conferences on Engineering and Natural Science, 17-18 July, Paris, France, pp. 1-3.

B11. Özdemir, A., Onur, Y.A., 2018. Design and Static Stress Analysis of Lifting Hook, International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES’18), May 11-13, Safranbolu, Turkey, pp. 287-289
 
B12. Onur, Y.A., 2018. Calculation of Diameter of Wire Rope Subjected to Traction Force,  2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT 2018), 19-21 October, Ankara, pp. 73-76.
 
B13. Gelen, H., Onur, Y.A., 2018. Modeling and Stress Analysis of Portal Crane Bridge,  2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT 2018), 19-21 October, Ankara, pp. 398-399.


C. Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler :

 

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler


D1. Onur, Y.A., İmrak, C.E., (baskıda). Eğilme yorulmasına maruz halatlarda çekme yükü-makara çapı- uzama ilişkisi, İTÜ Dergisi/d Mühendislik.

D2. Onur, Y.A., 2012. Tahrik Kasnaklı Asansörlerde Standard Dışı Küçük Çaplı Çelik Tel Halatların Uygunluğunun İncelenmesi, TMMOB MMO Mühendis ve Makina Dergisi, 53(632), s. 30-39.

D3. Onur, Y.A., 2016. Halat Demetinin Statik Davranışının İncelenmesi, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 6(1), s. 136-143.

D4. Aycan, O., Onur, Y.A., 2018. Farklı Hasarlara Maruz Bırakılan 6x19 Standart Çelik Tel Halatın Mekanik Özelliklerindeki Değişimlerin Deneysel İncelenmesi, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(1), s. 181-187.


E.Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:


E1. Onur, Y.A., İmrak, C.E., 2005. Kabin çerçevelerinin sonlu elemanlarla modellenmesi ve statik gerilme analizi, 7th Uluslararası Kırılma Konferansı, Cilt-1, 19-21 Ekim 2005, Kocaeli, sayfa 109-116.

E2. Onur, Y.A., 2012. Halat ömrüne etki eden parametrelerin irdelenmesi, Asansör Sempozyumu 2012, 4-6 Ekim 2012, MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi, İzmir, sayfa 67-76.


F. Diğer Yayınlar:


G. Hakemlikler :


G1. Journal of Engineering Manufacture, Part B of the IMechE Proceedings, 2009. [SCI]

G2. Materials & Design, 2010. [SCI]

G3. TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Kapsamında Proje Hakemliği, 2011.

G4. Building Services Engineering Research & Technology, 2011. [SCI]

G5. Materials & Design, 2011. [SCI]

G6. Materials & Design, 2012. [SCI]

G7. Building Services Engineering Research & Technology, 2013. [SCI]

G8. Building Services Engineering Research & Technology, 2013. [SCI]

G9. Building Services Engineering Research & Technology, 2013. [SCI]

G10. Journal of Engineering Tribology, 2014. [SCI]

G11. Engineering and Technology, 2015.

G12. Engineering and Technology, 2015.

G13. Engineering and Technology, 2015.

G14. Advances in Mechanical Engineering, 2015. [SCI]

G15. Mechanical Systems and Signal Processing, 2015 [SCI]

G16. Engineering and Technology, 2015.

G17. Building Services Engineering Research & Technology, 2015. [SCI]

G18. Engineering Structures, 2015. [SCI]

G19. Engineering Structures, 2016. [SCI]

G20. Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Proje Hakemliği, 2016.

G21. Karaelmas Science and Engineering Journal, 2016. [Ulakbim]

G22. Karaelmas Science and Engineering Journal, 2016. [Ulakbim]

G23. International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, 2016. [Ulakbim]

G24. KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Değerlendirme ve Karar Kurulu Hakemliği, 2016.

G25. Engineering Structures, 2016. [SCI]

G26. Building Services Engineering Research & Technology, 2016. [SCI]

G27. Engineering Structures, 2017. [SCI]

G28. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part C-Journal of Mechanical Engineering Science, 2017 [SCI]

G29. Engineering and Technology, 2017.

G30. Engineering Structures, 2017. [SCI]

G31. Advances in Mechanical Engineering, 2017. [SCI]

G32. Engineering Structures, 2017. [SCI]

G33. IEEE Transactions on Magnetics, 2017. [SCI]

G34. Engineering Structures, 2018. [SCI]

G35. IET Generation, Transmission & Distribution, 2018. [SCI]

G36. International Journal of Mechanical Sciences, 2018. [SCI]

G37. Tribology International, 2018. [SCI]

G38. DEÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 2018. [Ulakbim]
 
G39. Building Services Engineering Research & Technology, 2018. [SCI]
 
G40. Journal of Naval Sciences and Engineering, 2018.
 

G41. International Journal of Mechanical Engineering and Applications, 2019.

G42. International Journal of Engineering Technologies, 2019.

G42. Industrial Lubrication and Tribology, 2019. [SCI]

G43.
Measurement Science and Technology, 2019. [SCI]

G44. Engineering Structures, 2019. [SCI]

G45. Karaelmas Science and Engineering Journal, 2020. [Ulakbim]

G46. Aircraft Engineering and Aerospace Technology, 2020. [SCI]

 

H. Bilimsel Etkinlikler :

H1. Chairman, International Mechanical Engineering and Technologies Conference (MECHATECH 2016), 17-18 May 2016, Istanbul.

H2. Scientific Committee Member, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC2016), 26-28 October 2016, Adana, Turkey.

H3. Scientific Committee Member, 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC2017), 25-27 October 2017, Adana, Turkey.

H4. Chairman, 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT 2018), 19-21 October, Ankara.

H5. Associate Editor, Karaelmas Science and Engineering Journal, Turkey, 2018-devam.

H6. Editorial Board Member, International Journal of Mechanical Engineering and Applications, Science Publishing Group, USA, 2018-devam.

H7. Scientific Committee Member, 3th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC2018), 24-26 October 2018, Adana, Turkey.

H8. Scientific Committee Member, 4th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC2019), 25-27 April 2019, Alanya, Turkey.