PROJELER1) Bilgisayar Destekli Portal Kren Tasarımı, Teorik ve Deneysel Gerilme Analizi (Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi), 2018.

Proje Kodu:2017-77654622-01
Pozisyon:Yürütücü


2) Yük Kancalarının Bilgisayar Destekli Modellenmesi, Teorik ve Deneysel Gerilme Analizi (Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi), 2018.

Proje Kodu: 2017-77654622-02
Pozisyon:Yürütücü


3) Asansör Halatlarını Servis Dışı Bırakma Kriterlerinin Çekme Dayanımına Etkilerinin İncelenmesi (Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi), 2017.

Proje Kodu: 2015-77654622-01
Pozisyon:Yürütücü


4) Wisconsin Study on the Impact of Over Size Over Weight Vehicles on Complex Bridges, (The Wisconsin Department of Transportation Project), 2014.

Proje Kodu: CFIRE 08-03.
Pozisyon:Visiting Faculty


5) Halat Ömrüne Etki Eden Parametrelerin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi (İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi), 2010.

Proje Kodu: 33137. (2010).
Pozisyon:Araştırmacı


6)Asansör Kabin Çerçevelerinin Sonlu Elemanlar İle Modellenmesi ve Gerilme Analizi (İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi), 2005.

Proje Kodu:00_05 _42
Pozisyon:Araştırmacı